Horoscop special – 2017 și zodiile: pe cine agită Marte?

Marte - marte

Horoscop special – 2017 și zodiile: pe cine agită Marte? Am trecut deja prin aproape două luni din anul 2017 și începutul acestui an a fost unul cu adevărat tumultos. Oare va fi la fel și în continuare? Ce rol joacă năbădăiosul Marte în aceste stări?

Marte rămâne la cârma energiilor planetare până la echinocţiul de primăvară. Putem lua decizii inspirate şi radicale între 29 ianuarie-10 martie, când Marte trece prin Berbec. Din 21 martie, preia ştafeta Soarele, care „cu mare noroc stăpâneşte pe cei puternici şi pre regi”. Numărul de aur al acestui an e 4. În an guvernat de Soare, poveştile de dragoste (temperamentale, în cea mai mare parte) înfloresc, mai ales că Jupiter în Balanţă (până pe 11 octombrie) promite un număr mare de căsătorii.

Din acelaşi motiv, naşterile se anunţă mai numeroase ca în alţi ani. Jupiter părtineşte, până pe 10 octombrie, semnele de aer, în special Balanţele, iar în restul anului, semnele de apă. Marele malefic Saturn trece din Săgetător în Capricorn, din 21 decembrie. Până atunci se ocupă încă de disciplinarea semnelor mutabile (Gemenii, Săgetătorii, Fecioarele şi Peştii). E un an în care va trebui să demonstrăm cât de bine stăpânim arta riscului calculat. Cei pricepuţi pot obţine succese remarcabile, băneşti şi sociale deopotrivă.

BERBEC

Primele luni, până pe 21 mar­tie, vă aparţin. Însufleţiţi de prezenţa lui Marte în semnul dvs., între 29 ianuarie şi 10 aprilie, veţi găsi tăria de-a pune în aplicare de­ci­ziile luate în considerare anul trecut. Vă puteţi propune obiective clare cu privire la următorii şapte ani. Între aprilie şi august puteţi să vă reevaluaţi cunoştinţele şi să vă daţi seama ce ar mai trebui să în­vă­ţaţi. N-ar fi cazul să vă programaţi călătorii în străinătate, dacă se poate, până pe 21 decembrie.
BANI: Acesta este un an în ca­re micul benefic Venus, patroana banilor, intră în mişcare re­trogradă, şi asta vă poate afecta sta­tutul financiar. E bine să fiţi pru­denţi, între 5 martie şi 16 aprilie, când anumite proiecte se pot clă­tina. Perioadele promiţătoare pentru câş­tig sunt, potrivit aceleiaşi Venus, 7 iunie-5 iulie, iar apoi 8 noiembrie -1 decembrie.
CARIERĂ: Acesta este un an esenţial de pregătire pentru ca, începând din 21 decem­brie următor, să vă verificaţi pute­rea de afirmare în lume, sub ghi­da­jul sever dar drept al lui Saturn, pâ­nă în decembrie 2020.
DRAGOSTE: Vreţi să vă simţiţi liberi să expe­ri­men­taţi şi aveţi parte de parteneri re­cep­tivi la dorinţele dvs. Între 7 fe­bruarie şi 10 iunie, ar trebui să vă ajustaţi şi dvs. cerinţelor lor.
SĂNĂTATE: Afecţiunile care nu cedează după lu­na aprilie trebuie considerate a fi cro­nice.

TAUR
O călcătură moale, una tare

Multora dintre dvs. le va ve­ni greu să reziste unor presiuni, pro­babil indirecte, de-a lua nişte decizii cu bătaie lungă, între 29 ianuarie – 10 aprilie, presiuni puse probabil la cale de inamici ascunşi. În schimb, puteţi lua decizii potrivite în­tre 11 şi 21 mar­tie, privitoare la viaţa dvs. personală. Creativitatea dvs. atin­ge un maximum în­tre 20 aprilie şi 20 mai, când Soa­rele, stăpân peste acest an, trece prin zodia dvs. De intrigi ar mai trebui să vă feriţi între 10 şi 21 aprilie. Destinul va avea multe de spus în pri­vin­ţa vieţii dvs. casnice, cu care veţi fi con­frun­taţi din 29 mai. Sunt si­tuaţii ca­re se vor desfăşura un an şi jumătate.
BANI: Puteţi face schimbări re­fe­ritoare la afaceri, între 7 aprilie-21august. Veniturile directe pot creşte între 6 iulie şi 26 august.
CARIERĂ: Din mai, atenţia dvs. se poate depărta de ca­rie­ră, din pricina unor solicitări fa­mi­liale. Nu faceţi confesiuni personale colegilor, între 5 martie şi 3 aprilie.
DRAGOSTE: În perioada 5 martie – 21 aprilie, cu Venus în retrogradaţie, vă sfătuim să analizaţi atent trecutul şi să vedeţi unde ar fi lucruri de schimbat, care nu mai pot funcţiona aşa.
SĂNĂTATE: Atenţie în februarie sau martie, când bo­li­le răspund uşor la odihnă şi tratament. Ex­­cesele pot de­ranja ficatul şi pan­crea­sul, mai ales între 7 februarie şi 10 iunie.

GEMENI
Zodiile vă pun la încercare

Anul acesta, planeta dvs. gu­ver­natoare, Mercur, e în re­trogradaţie, nu de trei, ci de patru ori. Vorbim de 1-9 ianuarie (în Ca­pri­corn), 10 aprilie – 4 mai (în Taur şi Berbec), 14 august – 7 sep­tembrie (în Leu şi Fecioară) şi între 4 şi 24 decembrie (în Să­ge­tător). Sunt perioa­de­le în care nu sunteţi în formă. Cel mai intens vă afectea­ză retrogradaţia din Fe­cioa­­ră şi cea din Săge­tător. Pri­etenii vă pot ajuta mult să luaţi ho­tărâri cu privire la viaţa dvs. so­cială şi ţelurile dvs. pe termen lung, până pe 21 martie. Atenţie spo­­rită la volan, vă reco­man­dăm, în preaj­ma eclipselor din 10 februarie, 7 şi res­pectiv 21 august. Anu­mite proble­me gos­po­dă­reşti pot dispărea la finele lui aprilie.
BANI: Revedeţi-vă investiţiile în perioada 24 aprilie-29 septembrie şi vedeţi ce puteţi opti­miza. Intervalul în care veniturile salariale pot creşte e 1-26 au­gust.
CARIERĂ: Fiţi atenţi la relaţiile dvs. cu şefii, în preaj­­­ma eclipsei din 26 fe­brua­rie. Nu le contestaţi au­to­ritatea, chiar da­că vă vine s-o fa­ceţi. În aprilie şi mai, vă puteţi simţi din nou persecutaţi şi ig­noraţi.
DRAGOSTE: Saturn (mai ales între 7 a­pri­­­lie şi 21 august) şi retro­gra­daţia lui Mercur din de­cem­brie supun examenelor fi­na­le rela­ţii­le con­sacrate.
SĂNĂTATE: Martie şi aprilie sunt lunile în care oa­sele, pielea, dar şi ficatul şi pan­creasul pot ridica probleme.

RAC
Marte vă agită zodia

Agitaţia persistă până pe 21 martie, sub influenţa unui Marte ambiţios. Consumul nervos pe care îl presupune tranzitul mar­ţian se poa­te dovedi excesiv în preaj­ma eclipsei de Lună din 10 februa­rie. În acea perioadă, ar fi bi­ne să vă examinaţi scara de va­lori. S-ar putea să cons­tataţi că de­puneţi prea mult efort, aco­lo unde nu merită. Cea de-a doua eclipsă de Lună a anu­lui se petrece pe 27 au­gust şi re­defineşte felul în care dvs. şi prietenii dvs. păs­­­traţi echili­brul în privinţa ofer­te­lor ce vă sunt făcute. Anul solar, ce în­cepe din 22 martie, puteţi să-l per­cepeţi ca pe o energie care vă com­pletează sau care vă de­ran­jează.
BANI: Trei dintre cele patru eclipse ale acestui an (ce­le din 10 februarie, 7 şi 21 august) vă provoacă să vă regândiţi, atât ve­niturile directe, cât şi investiţiile, iar soarta are şi ea ceva de zis, înce­pând din 28 aprilie.
CARIERĂ: În perioada verii pot apărea soluţii inedite la unele pro­ble­me care au îm­piedicat, o vre­me, as­cen­siu­nea dvs. pro­fesională.

DRAGOSTE: În aprilie ar fi bine să nu pier­­deţi din vedere nevoia parte­ne­rului de-a vă ocupa de el, pen­tru că situaţia riscă să se re­pete în august şi atunci poate de­veni neplăcut.
SĂNĂTATE: În ultima parte a ve­rii, dar mai ales până pe 6 septembrie, e bine să vă mena­jaţi inima, coloana şi umerii.

LEU
Anul Leilor!

E anul dvs.! E drept că până pe 21 martie, energia lui Marte se combină cu cea a Soarelui, planeta dvs., iar temperamentul dvs. poate de­ve­­ni cam exploziv. Dar da­că îl con­trolaţi bine, puteţi să vă faceţi re­mar­caţi şi ad­miraţi. Februarie e o lună cum nu se poate mai po­trivită pentru a ieşi în faţă la studii, pentru călătorii ins­tructive şi contacte fruc­tuoase cu străinătatea. Mai puţin însă pe 10, când eclip­­sa de Lună în semnul dvs. vă lea­gă de ţară şi de familie. Poate fi de­ru­tant. Şi pe 21 august se pe­trece o eclip­să, de astă dată de Soare, în sem­nul dvs., şi vă poate provoca o criză de identitate, dar efectele aceste­ia pot fi binevenite pe termen lung, căci vă ajută să vă dezvoltaţi.
BANI: În preajma eclipsei din 10 februarie sunt de evitat afacerile în care nu cunoaşteţi toate chiţibuşurile. Asupra încasărilor o să aveţi un control mai bun de la finele lui aprilie. La începutul toamnei, vor fi boboci de numărat.
CARIERĂ: Confesiunile privin­du-i pe unii dintre co­la­boratorii dvs., făcute prin mar­tie-apri­lie, se pot întoarce îm­po­tri­va dvs. în august. Între 7 iu­nie şi 5 iulie, se întrevăd progrese.
DRAGOSTE: Mai ales băr­baţii zodiei îşi dau din plin drumul la far­mec, iar între mai şi iunie, pot fi irezistibili. Mulţi se vor scu­tura de res­tricţiile im­pu­se de o relaţie veche şi dificilă.
SĂNĂTATE: Afecţiunile infec­ţioa­se din aprilie-mai ar tre­bui tratate cu grijă, căci pot reiz­bucni în august.
FECIOARĂ
Suspin de uşurare

Un an mult mai liniştit decât cel precedent. 2017 va mai ri­di­ca totuşi probleme doar Fe­cioa­relor năs­cute în ultima parte a zo­di­ei. Dar şi acestea vor scoate un sus­pin de uşu­rare la final de aprilie, când Nodul Nord (sensul vieţii) iese din semnul lor. Senzaţia generală este aceea că aţi ajuns la final cu nişte plăţi in­co­mo­de. Via­ţa spirituală vă este însă pusă ul­terior sub lupă. Cât de mult vă im­pli­caţi în pro­ble­mele a­proa­pelui? Cât de bine vă cu­noaş­teţi? În ce cre­deţi? Acesta este ul­ti­mul an în care problemele casni­ce şi/sau fa­miliale sunt o povară.

BANI: Evitaţi spe­cu­laţiile şi jocurile de no­roc în mar­tie, aprilie şi august, iar bilanţul de la în­ce­pu­tul lui octombrie vă va bucura.
CARIERĂ: Severul Saturn vă ţintuieşte încă acasă, cu diverse probleme care nu vă per­mit să vă dedicaţi carierei, aşa cum v-aţi dori. Pe final de an pot apărea însă perspective promiţătoare.
DRAGOSTE: În urma eclipsei din 26 februarie, veţi pri­­­vi probabil cu alţi ochi relaţia de cu­plu. Între 14 şi 31 august, veţi pu­tea evalua corect tre­cutul.
SĂNĂTATE: Fiţi atenţi la reacţia inimii la stres, cu pre­cădere între 21 iulie şi 5 sep­tem­brie, când şi tensiunea poate oscila.

Citește și: Ce e cu MERCUR retrograd ăsta, de aud mereu de el?

BALANŢĂ

Sub paza lui Jupiter

Aveţi mai bine de nouă luni la dispoziţie, ca să de­mons­traţi că puteţi face mai mult decât până acum, căci marele benefic Jupiter vă dă avântul şi încre­de­rea necesare. Vă puteţi dezvolta armonios la în­ceput de an, când entuziastul Jupiter e în aspect plă­cut cu Sa­­turn, planeta disciplinei. Totuşi, anumiţi oameni apro­piaţi pot sta în calea dezvoltării dvs. Aceştia fie vă taxează, dacă ieşiţi din tiparul com­portamental de până acum, fie vor să vă traseze ei drumul de urmat. Luaţi propriile decizii, în special din mai încolo.
BANI: Dacă faceţi anumite modificări ne­ce­sare, de exemplu renegocierea unui con­tract, între 10 şi 21 aprilie, veţi vedea primele roa­de, între 7 iunie şi 5 iulie. Afacerile îşi dau drumul după mijlocul lui octombrie.
CARIERĂ: Anumite duşmănii ascunse în­ce­tează să vă afecteze, de la sfârşitul lunii aprilie. Dar pe colaboratorii dvs. tot nu vă prea pu­teţi baza, nici profesional vorbind, nici omeneşte.
DRAGOSTE: Ca urmare a eclipsei de Lună din 15 august, perspectiva dvs. asupra relaţiilor de iubire se schimbă. În septembrie găsiţi curajul să trageţi o linie, cu un sentiment de uşu­rare.
SĂNĂTATE: Din iunie şi până în octombrie, sistemul limfatic-ganglionar func­ţio­nează greoi, iar picioarele sunt tare sensibile.

SCORPION

Drumul spre pacea inimii

Pentru că Marte mai stă­pâ­neşte cerurile pâ­nă pe 21 martie, vă împinge către ac­ţiuni decisive, dar nu până pe 28 ianuarie, cât timp Marte în Peşti este într-o stare de plutire şi visare. Intervalul bun pentru a vă lua soarta în mâini este 29 ianuarie – 10 martie. Din aprilie încolo vine momentul de-a vă consolida iniţiativele. În cu­lisele vieţii dvs. acţionează Jupiter, care până hăt, pe 20 decembrie, vă înzestrează cu com­pa­siune şi to­leranţă, vă face să căutaţi, cu intensitatea dvs. specifică, drumul către pacea inimii. Aceia dintre dvs. care caută cu sinceritate un îndrumător pe această cale, l-ar putea găsi.
BANI: Un binevenit proces de echi­librare a ve­ni­­tu­rilor dvs. se pe­tre­ce până în martie. În mai şi iu­nie trebuie să fiţi prudenţi. În­tre 4 şi 23 de­cembrie ar fi bi­ne să vă revizuiţi inves­ti­ţii­le, căci de la anul începe creş­terea.
CARIERĂ: Devenirea dvs. pro­fe­sio­nală es­te trasată de Nodul Nord, mâna des­tinului, care se transformă în buso­la dvs. după 28 aprilie. Citiţi cu atenţie semnele. Două perioade în care acestea pot fi explicite vin în urma eclip­selor din 10 februarie, respectiv 21 august.
DRAGOSTE: De felul în care se produc re­gla­jele în martie şi aprilie depinde noul echi­libru în relaţiile stabile. În amor e mai complicat.
SĂNĂTATE: Mâncaţi şi beţi cumpătat, până în martie, şi apoi în septembrie.

SĂGETĂTOR
Scanderberg cu Saturn

În 2014, marelui malefic Saturn i-a venit rândul să vă viziteze, ceea ce nu se poate spune că v-a făcut plăcere. Saturn nu este me­sager al distracţiei, ci instaurează disciplina şi eficienţa pe unde trece. Trebuie să recunoaşteţi că cel puţin la primul capitol nu prea excelaţi. Dar la finele trecerii sale prin Săgetător, pe 21 decembrie, aceia dintre dvs. care s-au confruntat cu răbdare, cu limitările şi resticţiile impuse de stăpânul timpului, vor fi devenit mai maturi, mai înţelepţi şi mai practici. Pentru familie, casă sau amândouă s-ar putea să mai aveţi de făcut sa­crificii care să fie greu de împăcat cu aspiraţiile dvs. profesionale şi sociale, dar a venit, pur şi simplu, vremea să le faceţi.
BANI: La sfârşitul lui martie şi începutul lui aprilie, deciziile legate de bani trebuie cumpănite cu atenţie. Dacă vă vedeţi doar pro­priul interes şi nu vă gândiţi şi la ceilalţi, puteţi suferi pierderi la sfârşitul verii.
CARIERĂ: Răbdarea dvs. de până în aprilie inclusiv va fi răsplătită mai târziu. E bine să nu fiţi năzuroşi în privinţa sarcinilor de serviciu şi să le îndepliniţi cu atenţie.
DRAGOSTE: Noi iubiri vă pot încălzi inima până prin iunie, dar e greu de presupus că vreuna vă va capta pe de-a-ntregul.
SĂNĂTATE: E un an bunicel, dacă nu vă neglijaţi afecţiunile cronice.

CAPRICORN
Metamorfoze

Odiseea transformărilor con­tinuă, după cum veţi constata încă de la în­ceputul anului, când se poate să rămâneţi sur­prinşi de propriile dvs. cuvinte sau reacţii. E o idee bună să vă autoexaminaţi, pentru a vă lămuri cine aţi de­venit, din 2010 încoace. Încercările multora din­tre dvs. s-au intensificat din 2014 încoace, deci vă veţi bucura să aflaţi că perioada tribulaţiilor se încheie în preajma sărbătorilor de Crăciun ale lui 2017, mai precis pe 21 decembrie, tocmai când Soarele intră în zodia dvs.
BANI: După ce Soarele-şi va lua în primire domnia, adică din 21 martie, vă con­cen­traţi asupra afacerilor şi investiţiilor. Şi când dvs. vă concentraţi, vă cam iese. După eclipsa din 21 august, s-ar putea să dezvoltaţi ceva nou.
CARIERĂ: E cazul să trageţi tare, până în de­cembrie, căci nu există obstacol in­surmontabil atunci când marele benefic Jupiter vă străjuieşte cariera. Atenţie în martie, aprilie şi au­gust, curaj între 23 octombrie şi 9 decembrie.
DRAGOSTE: Între martie şi iulie, se pot lega po­veşti de dragoste, dar între 10 şi 21 aprilie, vorbele negândite pot da peste cap relaţia.
SĂNĂTATE: Oboseala cronică e firească, nu trebuie să vă sperie, dar până în de­cem­brie trebuie să ţineţi cont de deficitul de ener­gie.

VĂRSĂTOR
Un an al relaţiilor

În 2017, relaţiile vor juca un rol deosebit de im­portant pentru dvs. Cele care se vor schim­ba (uneori de pe o zi pe alta, cum se poate întâmpla ca urmare a eclipselor din 10 februarie, 7 şi 21 august), vor re­flecta noile dvs. criterii în privinţa relaţiilor inter­u­mane. Din 2014, viaţa dvs. socială s-a modificat. Rolul dvs. în activităţile de grup a devenit mai mult de organizator, decât de star. Aceste solicitări iau sfârşit pe final de an, iar re­laţiile rămase pot rezista toată viaţa. Este un an de bilanţ şi din alt punct de vedere. Revizuiţi-vă as­piraţiile din urmă cu 14 ani. Dacă simţiţi că aţi fă­cut progrese în rea­lizarea lor, le puteţi îndeplini. Dacă nu, e cazul să aveţi aşteptări mai modeste.
BANI: La început de an, debandada se mai re­simte. Concentraţi-vă asupra resur­se­lor, cu atenţie la detalii, şi vă puteţi optimiza câş­tigul, începând de la finele lui aprilie.
CARIERĂ: Aveţi inamici puternici, care vă pot băga strâmbe la început de an, dar puteţi să-i contracaraţi prin demnitatea cu care vă vedeţi de treabă.
DRAGOSTE: Soarele, ca stăpân al anului, şi două eclipse vă relevă laturi până acum ascunse ale vieţii de cuplu. Se profilează schimbări constructive.
SĂNĂTATE: Mare atenţie la orice proces in­fecţios în martie, aprilie şi august.

PEŞTI
Răsplată pentru trudă şi modestie

Peştii născuţi în primele zece zile ale zodiei în­cheie, anul acesta, dificila întâlnire cu planeta lor guvernatoare, Neptun, şi încep să se recompună. Maestrul dizolvării Neptun îi ia la rând acum pe cei născuţi în al doilea decan, to­pin­du-le simţul identităţii în creuzetul lui de vise. E important să vă fixaţi în minte ce anume NU vreţi să se dizolve în oceanul neptunian. Unii dintre dvs. vor gravita înspre ipostaza de victimă, alţii vor dori să salveze omenirea. Cea de-a treia ca­te­gorie, răspândită printre Peşti, artiştii, pot intra pe un vârf de cre­ativitate, care îi poate ţine ani buni de zile. Eclipsa din semnul dvs. din 26 februarie vă poate ancora mai profund în viaţa de familie.
BANI: Puteţi fi creativi în administrarea ba­nilor dvs., dar fiţi conservatori în mar­tie, aprilie şi august.
CARIERĂ: Marele disciplinator Saturn v-a ve­rificat la sânge, din 2014 în­coa­ce, iar anul acesta vă va răsplăti pentru trudă, mo­des­tie şi răbdare, înainte de-a vă lăsa în pace.
DRAGOSTE: Cei care după 28 aprilie simt că nu mai datorează nimic par­te­ne­rului de cuplu, au două opţiuni. Fie să pună capăt unui capitol încheiat, fie să înceapă de la zero.
SĂNĂTATE: Eclipsele din 10 februarie şi 21 au­gust vă verifică starea inimii şi a co­­loanei, cea din 7 august, gambele, gleznele şi ca­litatea somnului.

Sursă foto: eva.ro

Sursă horoscop: româniatv.net

Marte - 5066 150x150Citeste si: Horoscopul senzualității – 50 de umbre ale astrologiei

Ai și tu un text pe care vrei să-l faci cunoscut? Trimite-l la noi: office@perfectimperfecte.ro

Suntem si pe FACEBOOK. Da-ne un LIKE- Perfect Imperfect

Comentarii


Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.