Încep înscrierile la clasa pregătitoare 2017 – 2018!

clasa pregătitoare - clasapregatitoare

Încep înscrierile la clasa pregătitoare 2017 – 2018! Începând cu data de 27 februarie, părinții care vor să își înscrie copiii la clasa pregătitoare pot depune cererile de înscriere la școlile alese, fie online, fie direct la sediile acestora.

Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezenţei metodologii. Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie — 31 decembrie 2017 inclusiv pot şi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Părinţii copiilor care împlinescvârstă de 6 ani în perioada 1 septembrie — 31 decembrie 2017 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2017-2018, sau ai celor pentru care evaluarea (..) arată dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare îşi vor înscrie copiii la grădiniţă îngrupa mare”, prevede regulamentul anunţat de Ministerul Educaţiei.

Totodată, în cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2017, inspectoratele şcolare /unităţile de învăţământ vor consilia părinţii privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al copilului şi îi vor informa solicitarea nu poate fisoluţionată decât în urmă evaluării dezvoltării psihosomatice care ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

În cazul în care rezultatul evaluării arată dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscrişi în grupamare din învăţământul preşcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat”, prevede nouă legislaţie.

CALENDARUL înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018

22 februarie – afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planul de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate fiecărei unităţi de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.

Afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, pentru unităţile de învăţământ care nu au site propriu, a informaţiilor care permit părinţilor cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoală, posibilitatea organizării programului şcoală după şcoală, fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare.

Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi şi a unităţilor / instituţiilor în care se realizează această evaluare.

Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urmă consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinţilor – avizate, din punctul de vedere al legalităţii, de către consilierul juridic şi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a listei documentelor care dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

23 februarie – 2 martie: „Ziua porţilor deschise”, în fiecare unitate de învăţământ; părinţii şi copiii pot vizită spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoareşi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ; întâlniri pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2017 – 2018, în învăţământul primar

22 februarie – 14 martie: evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor

22 februarie – 15 martie: comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului

27 februarie – 16 martie: completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ, a cererilor tip de înscriere; validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul 8.00 — 20.00, respectiv sâmbătă, între 9.00 — 13.00.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

17 martie 2017 – Procesarea, de către comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia naţională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoală de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

18 – 21 martie 2017 – Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicitainscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoală de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această faza. Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această faza.

22 martie 2017 – Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoală de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altaunitate de învăţământ decât şcoală de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsa de locuri şi care au exprimat în această fazaoptiunea pentru înscrierea în şcoală de circumscripţie.

22– 23 martie 2017 – Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

A două etapă de înscriere în clasa pregătitoare

23 martie 2017 – Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar. Informarea Ministerului Educaţiei Naţionale de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, cu privire la proceduraspecifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapă a două.

24 martie – 30 martie 2017 – Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapă a două, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapă anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor.

31 martie – 5 aprilie 2017 – Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea, în aplicaţia informatică, adatelor dincererile – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în aceastaetapa.

6 aprilie 2017 – Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

7 – 13 aprilie 2017 – Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesuleducaţional al copilului.

Citește și: Renunțăm la teme. Nu mai bine renunțăm de tot la școală?

Proiectul de metodologie prevede în cazul în care o şcoală nu are capacitatea îi admită în clasa pregătitoare pe toţi copiii care i-au fost arondaţi prin procedura de anul trecut, atunci inspectoratul şcolar judeţean poate decidă reconfigurarea circumscripţiilor şcolare.

Ce este clasa pregătitoare ?

– o perioada de trecere de la grădiniţă spre şcoală, de obişnuinţă a copilului cu noul mediu de învăţare
– primul pas din ciclul de achiziţii fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a ÎI-a)
– anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activităţii şcolare

Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare?

– Comunicare în limba română
Matematică şi Explorarea mediului
– Dezvoltare personală
– Arte vizuale şi Abilităţi practice
Muzică şi mişcare
Educaţie fizică
– Religie
Engleză

Care este specificul ambiental al clasei pregătitoare?

spaţiu luminos, curat, decorat cu materiale atractive şi cu lucrările copiilor
– mobiler modular, zone cu acces liber la raft; delimitarea centrelor de studiu şi joacă Arte, Ludoteca, Biblioteca, ştiinţe
condiţii specifice pentru activităţi integrate, audiţii şi video-audiţii, prezentări ppt, utilizarea unor softuri educaţionale
covoraşul (mochetă) pentru întâlnirea de dimineaţă şi cercul poveştilor

Cum învaţă copiii în clasa pregătitoare?

De-a lungul anului şcolar sunt parcurse Unităţi Tematice, care vor fi concepute şi desfăşurate pe principiile învăţării bazate pe proiect. Avem în vedere:
– teme propuse de copii, care permit implicarea părinţilor (idei, colaborări, resurse)
importantă învăţării prin joc
– necesitatea învăţării prin cooperare
– abordare integrată a învăţării, depăşind cadrul disciplinelor şcolare clasice (formale)
– realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor

O lecţie durează 45 minute şi este structurată astfel : 35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare

Cum se face evaluarea?

Sunt vizate cele cinci domenii de devoltare (dezvoltarea fizică şi motrică; dezvoltarea socio-emoţională; dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea limbajului şi a comunicării; dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor de învăţare) reflectate în disciplinale de studiu specifice clasei pregătitoare.

Din Raportul de Evaluare (completat de către cadrele didactice la sfârşitul anului şcolar) părinţii:
– vor cunoaşte punctele forţe ale propriului copil
– vor înţelege care sunt disciplinele unde este nevoie de sprijin suplimentar pentru o bună devoltare a copilului

Pe parcursul anului şcolar se realizează Portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele lucrate de acesta.

Nu se acordă note sau calificative!

sursă foto: clasapregătitoare.ro

Sursă știre: portalînvățământ.ro

clasa pregătitoare - Happy Children 1024x636 768x477 1 150x150Citeste si: 5 moduri în care îi dai aripi copilului tău

Ai și tu un text pe care vrei să-l faci cunoscut? Trimite-l la noi: office@perfectimperfecte.ro

Suntem si pe FACEBOOK. Da-ne un LIKE- Perfect Imperfect

Comentarii


Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.